تکنیک های عکسبرداری – آموزش عکاسی با سرعت شاتر پایین

برای آموزش یکی از تکنیک های عکسبرداری با ما همراه باشید. ورا بریسونزی (Laura Barisonzi) عکاس حرفه ای در ماراتن بوستون عکسبرداری خلاقانه ای انجام داد و از تکنیک های عکسبرداری مانند عکاسی با سرعت پایین استفاده کرد.

تکنیک های عکسبرداری

گرفتن عکسهای غیرمنتظره و به یادماندنی از یک مسابقه بزرگ آسان نیست. قبل از تلاش برای این کار به راهنمایی لورا بریسونزی (Laura Barisonzi) عکاس ورزشی حرفه ای نیویورک توجه نمایید.

از قبل برنامه ریزی کنید: او می گوید برنامه ریزی قبلی ضروری است. “عکسبرداری واکنشی (Reactive shooting)” جائیکه شما در یک گوشه می ایستید و عکس کسی را که در حرکت است می گیرید می تواند نتایج کسل کننده ای در برداشته باشد.

مکانهای عکسبرداری را با دقت پیدا کنید: بریسونزی هشدار می دهد که یک مکان مناسب می تواند پس زمینه هیجان انگیزی را ارائه دهد اما شما می توانید با اطمینان در آن مکان و در روز مسابقه مستقر شوید. در چنین روزی بسیاری از جاده ها بسته شده و خیابانها مملو از جمعیت است، وی تذکر می دهد که برای عکسبرداری بعنوان مثال من مجبور بودم صدها نفر از مردم را هل بدهم

از کلیشه اجتناب نمایید:هدف او در ماراتن بوستون گرفتن عکسهای غیرمعمول بود بنابراین او منحصرا” با یک فیلتر 10-stop neutral-density برای کاهش نور و افزایش مدت تابش عکسبرداری کرد.

دوندگان برای بریسونزی نشان یک تراکم جمعیت و بیرنگی مداوم انسانیت بودند که در تضاد با فنجانهای آب، و عناصر مهیج و رنگارنگی بودند که در آموزشهای آشنای عکسبرداری از فاصله دور ( برای کسانی که تا به حال ماراتن انجام داده اند) وجود دارد

مراحل انجام کار

مرحله 1:

پیش تجسم عکسهای شما: چندین عکس خلاقانه را در نظر بگیرید، تا آنجا که می توانید مانند دوندگان بر روی پیش زمینه های آنها تمرکز کنید، ” من ایده ای داشتم که عکسبرداری از جریان مردم در تضاد با عکسبرداری از فنجانهای بی حرکت است، بریسونزی می گوید بنابراین من تحقیقاتی در مورد قراردادن سنگین ترین مانع آب مورد استفاده در طول ماراتن بوستون انجام دادم.

مرحله 2:

جمع آوری ابزارهای شما: برای شاتر با سرعت 4 ثانیه که در اینجا مورد استفاده قرار گرفت (at f/10, ISO 100) بریسونزی به یک فیلتر 3.0 neutral-density و یک سه پایه کوچک نیاز داشت. زیرا این فیلتر یک منظره یاب تقریبا” سیاه رنگ را تولید میکند، او می بایست قبل از استفاده آن را ایجاد و برروی آن تمرکز نماید.

مرحله 3:

زاویه عکسبرداری را پیدا کنید: بریسونزی با انتخاب یک مکان مناسب قادر به تمرکز روی فنجانهایی بود که به نظر برجسته تر میرسیدند. (برای بدست آوردن زاویه کم، او درازکش روی زمین قرار گرفت و دستیارش کنار او ایستاده بود تا از بروز سانحه و برخورد وی با زمین جلوگیری کند)

مرحله آخر:

بازی با نور: بریسونزی سرعتهای شاتر را تغییر داد تا علت تیرگی سمت راست را پیدا کند، تیرگی که چشمگیر بود اما بوضوح از دوندگان ایجاد شده بود

بریسونزی از شیوه زندگی و ورزش دوندگان دنیا ، بهار لهستان و دیگران عکسبرداری می کند